ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο του TELETHON, το οποίο βρίσκεται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου


Στοιχεία Επικοινωνίας

Κύπρος Καρανίκης

Προϊστάμενος TELETHON & Δημοσίων Σχέσεων

Τηλ. 22 392608 

Φαξ 22 392604

e-mailtelethon@cing.ac.cy

Γιώργος Βατυλιώτης

Λειτουργός TELETHON & Δημοσίων Σχέσεων

Τηλ. 22 392771  

Φαξ 22 392604

e-mailgeorgev@cing.ac.cy

Telethon